FANDOM


McKeyla McAlister

McKeyla McAliste R żart jednym z głównych Bohaterów Projektu MC2 serialu telewizyjnego. Gra JA Mika Abdalla. jest Tajna agentką.

Ciekawostki

-została wybrana Jako pierwsza z czwórki na agentke

-jest jakby liderem grupy

-ma rozmawiający notatnik

-przepiurka jest jej mamą

-ma starszą siostre

-ma Problemy z rozmawianiem ludżmi

-ma chłopaka

-ma ciocie

-nie widziała siostry od ostatniej misji

-

☀joke one of the main Heroes Project MC2 series television. The game I Mika Abdalla. She is a secret agent.


Interesting facts


-is selected as the first of the four to be an agent


-is like leader of the group


- has a talking notebook


- is her mother


-ma older sister


-ma problems speaking human beings


-ma boyfriend


-ma aunts


-not seen sisters from the last mission

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.